Aanmelding


U kunt u/uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. De button naar de link voor het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina. Na ontvangst zult u hierop binnen enkele dagen een reactie van ons ontvangen. Voor een aanmelding is tevens een verwijsbrief van uw huisarts of kinderarts noodzakelijk. De criteria waaraan een verwijsbrief moet voldoen vindt u hieronder.
Een geldige verwijzing bevat:
- Naam, functie, adres, AGB code verwijzer
- Naam, adres van onze praktijk
- Vermelding Specialistische GGZ of Basis Generalistische GGZ
- Naam, adres, BSN, geboortedatum en inschrijfnummer zorgverzekering van de client.
- Korte beschrijving van de klacht/ aard van de aandoening.
- Benoemen (vermoedelijke) DSM stoornis
- Benoemen dat het psychisch beeld; complexiteit, mate van invloed op het persoonlijk functioneren, functioneren in het gezin, op school/werk e.d. en/of risicovol gezien suicidaliteit, agressie e.d.
- De verwijsbrief dient door de verwijzer ondertekend te zijn
- Een verwijsbrief is maar zes maanden geldig. Het behandeltraject kan pas beginnen wanneer wij als zorgaanbieder een geldige verwijsbrief hebben ontvangen.

Mocht er verslaglegging zijn na aanleiding van eventueel eerder verricht onderzoek en/of behandeling dan ontvangen wij hier graag een kopie van. U kunt deze meenemen naar het eerste intakegesprek. Na ontvangst van bovengenoemde gegevens zullen wij samen met u een indicatie aanvragen bij uw gemeente.


Klik hier voor de aanmelding


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

­