Klanttevredenheid- en effectmeting

Tijdens de behandeling worden de clienten periodiek bevraagd met gestandaardiseerde vragenlijsten over hun klachten en functioneren. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze terugkoppeling van gegevens biedt de behandelaar en client inzicht in wat de behandeling heeft opgeleverd en in eventuele wenselijke aanpassingen. In 2017 wordt door de overheid het 'rommen' verplicht gesteld. Wij streven binnen de praktijk naar een hoge klanttevredenheid. Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Zowel voor de ROM als voor de klanttevredenheidsonderzoek werken we via de organisatie Telepsy. Per e-mail zal de client worden benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen.

­