Kosten en vergoedingen

De kosten van de hulpverlening tot 18 jaar worden vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente, mits de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente waar uw kind volgens de burgerlijke stand woont en ingeschreven is. Wij hebben voor 2020 contracten met de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen, Berkelland en Bronckhorst. De kosten van de hulpverlening van (jong)volwassenen vanaf 18 jaar vallen onder het zorgverzekeringsstelsel en gelden bepalingen en vergoedingen zoals door zorgverzekeraars zijn vastgesteld.

Voor 2020 heeft de praktijk een zorgverzekeringscontract afgesloten met:

- VGZ
- Menzis, waaronder eveneens Anderzorg, Azivo, Hema en PMA.
- Zilverenkruis, waaronder eveneens Pro Life, OZF, De Friesland, FBTO, Av..., Achmea, Youcare, Ziezo, Aevitae BV en Interpolis.
- Multizorg VRZ, waaronder vallen Eno Salland, ASR, ONVZ en Zorg en Zekerheid.
- DSW Zorgverzereraar waaronder de inTwente en Stad Holland Zorgverzerekaars.
- CZ
 
Bij gecontracteerde zorg is er een verwijzing van de huisarts nodig of bij clienten onder de 18 jaar een indicatie voor jeugdhulp. Bij ongecontracteerde zorg (onverzekerde prestatie) is het tarief 95,- per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn voor eigen rekening, er is geen verwijzingsregelement van toepassing.

Kosten en nota`s van psychologisch onderzoek en behandeling worden vastgesteld binnen de zogenaamde DBC (diagnose-behandel combinatie) systematiek, wat wettelijk verplicht is gesteld. Met andere woorden een psychotherapeut is verplicht op deze wijze te declareren. Dit houdt in dat alle tijd die aan een client wordt besteed moet worden verantwoord en bij elkaar opgeteld. het gaat dan om gesprekken met clienten, maar ook om bijvoorbeeld activiteiten rondom een aanmelding, bestuderen van ingekomen informatie, voorbereidingstijd sessie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, extern overleg met bijvoorbeeld scholen, e-mails, telefonisch contact, etc. Een jaar na start van de DBC, of eerder als de behandeling binnen die tijd is afgerond, wordt de totaal bestede tijd van het traject gekoppeld aan vast (NZA) tarieven. Hierbij worden tijdsvlakken gehanteerd. Voor de bijbehorende Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) tarieven verwijzen wij u graag naar de volgende link: NZA tarieven

­