Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Als u of uw kind iets wil bespreken, maar dit niet kwijt kan bij de behandelaars, kan hij of zij contact opnemen met de patientvertrouwenspersoon. Heeft u klachten over de behandeling, praat dan eerst met de betreffende medewerker of een andere betrokkene. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen kenbaar te maken. daar zullen wij respectvol mee omgaan. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De patientvertrouwenspersoon en klachtencommissie verlopen via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Zie voor meer informatie de website www.lvvp.info Lees meer over de klachtenregeling of bekijk het uitgebreide klachtenreglement.

Klacht indienen
Praktijk voor Kind en Gezin wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Het wordt wel op prijs gesteld als u een eventuele klacht eerst met ons bespreekt.

­