Even voorstellen

Mijn naam is Carolien Haselhoff. Ik ben psychotherapeut, kinder- en jeugdpsychotherapeut, orthopedagoog en EMDR therapeut. In 2004 ben ik afgestuurd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit in Diemen en in 2015 afgestudeerd als psychotherapeut, met als specialisatie kind en jeugd bij RINO Zuid in Eindhoven. Tijdens en na mijn eerste studie heb ik gewerkt binnen de Jeugd-GGZ en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Sinds 2005 heb ik een eigen praktijk voor psychologische hulpverlening in Lochem.

Samenwerkingsverbanden
Om multidisciplinair te kunnen werken bracht ik samenwerking tot stand met een aantal vakbekwame en inspireerende collega professionals.
- Martin Rietman, Psychomotorisch therapeut, Praktijk Riemove
- Ankie Saaltink, kinderdietiste, Praktijk Aan Tafel.
- Jeugdpsycholoog&co, collectief Lochem / Zutphen
- Jeugdapp, collectief Berkelland en achterhoek

Registraties
- Psychotherapeut (BIG)

Lidmaatschappen
- Landelijke Verenining voor Psychologen en Pychotherapeuten
- Vereniging Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Nederland

Mijn deskundigheid houd ik op peil middels bij- en nascholingen, supervisie en intervisie.

­